CHERCHEZ

Sous-stations, testeurs des rélais

Apparatuur voor het testen van netcomponenten in onderstations

Tangensdelta meetapparatuur

Apparatuur voor het bepalen van de verliesfactor van netcomponenten.

Micro-ohmmètres

Micro-ohmmeters met een teststroom vanaf 10 tot 600A

Contrôle des battéries

Testers voor individuele stationaire batterijen en batterijbanken

Testeurs 3-phasé des relais

Relaistesters, stroomkoffers en multifunctionele testers

Testeurs des disjoncteurs

Test- en analyse apparatuur voor vermogensschakelaars

Essaie d'isolation

Isolatieweerstandtesters, Tangens-Delta-testers en deelontladingsanalyzers
2020 © Vandentempel