Onderstations, relais-testsystemen

Apparatuur voor het testen van netcomponenten in onderstations

Tangensdelta meetapparatuur

Apparatuur voor het bepalen van de verliesfactor van netcomponenten.

Micro-ohmmeters

Micro-ohmmeters met een teststroom vanaf 10 tot 600A

Accutesters

Testers voor individuele stationaire batterijen en batterijbanken

3-fase testsystemen

Relaistesters, stroomkoffers en multifunctionele testers

Circuit Breaker Testers

Test- en analyse apparatuur voor vermogensschakelaars

Isolatiebeproeving

Isolatieweerstandtesters, Tangens-Delta-testers en deelontladingsanalyzers

Vandentempel

Specialisten in elektrotechnische meet- en testtechniek. Sinds 1974 actief in België, Nederland, Luxemburg, Antillen en Suriname.

Contact

de Netelhorst 8
8051 KE Hattem
+31 (0)38 444 90 09

Nieuwsbrief inschrijving

Als u op de hoogte wil blijven van ons laatste nieuws en data van seminars & beurzen

Zekerheid in spanning

Advies

Gedegen advies om tot een juiste keuze van meetapparatuur te komen.
Uw adviseur heeft zelf meet-ervaring

Levering

Apparatuur voor meten aan en testen van de elektrische infrastructuur, vanaf opwekking tot en met distributie.

Nazorg

Eigen werkplaats met getrainde technici, voor onderhoud, reparaties en kalibraties van uw meetapparatuur
Product trainingen: theorie èn praktijk in het eigen didactische net van Vandentempel
2020 © Vandentempel