CHERCHEZ

Essaie haute tension

Voor het testen van midden- en hoogspanningsinstallaties en infrastructuur
op locatie of tijdens productie

Systèmes mobiles

HS-testsystemen voor HS netcomponenten tijdens research, type-testing en afname

Générateurs ondes de choc

Met dit bouwdoossyteem kunnen diverse HS-beproevings installaties opgebouwd worden. Ideaal voor didactische doeleinden en (kleine) research- en productiebedrijven.

Systèmes HT AC

Hoogspanningstesters met AC en/of DC testspanning

Systèmes HT DC

Hoogspanningstesters met DC testspanning
2020 © Vandentempel